DC Films

DC Films
Burbank, California
US

29 phim

Người Dơi: Vạch Trần Sự Thật

Người Dơi: Vạch Trần Sự Thật

01/03/2022

7.8 Điểm người dùng
5414 Người dùng bình chọn
Suicide Squad: Điệp Vụ Cảm Tử

Suicide Squad: Điệp Vụ Cảm Tử

28/07/2021

7.6 Điểm người dùng
6332 Người dùng bình chọn
Liên Minh Công Lý: Phiên Bản của Zack Snyder

Liên Minh Công Lý: Phiên Bản của Zack Snyder

18/03/2021

8.3 Điểm người dùng
7888 Người dùng bình chọn
Wonder Woman 1984: Nữ Thần Chiến Binh

Wonder Woman 1984: Nữ Thần Chiến Binh

16/12/2020

6.6 Điểm người dùng
6892 Người dùng bình chọn
Shazam!

Shazam!

29/03/2019

7.1 Điểm người dùng
7685 Người dùng bình chọn
Gã Hề

Gã Hề

01/10/2019

8.2 Điểm người dùng
20809 Người dùng bình chọn
Liên Minh Công Lý

Liên Minh Công Lý

15/11/2017

6.1 Điểm người dùng
11414 Người dùng bình chọn
Birds of Prey: Cuộc Lột Xác Huy Hoàng Của Harley Quinn

Birds of Prey: Cuộc Lột Xác Huy Hoàng Của Harley Quinn

05/02/2020

7.0 Điểm người dùng
8825 Người dùng bình chọn
Aquaman: Đế Vương Atlantis

Aquaman: Đế Vương Atlantis

06/07/2018

6.9 Điểm người dùng
11847 Người dùng bình chọn
Black Adam

Black Adam

19/10/2022

0.0 Điểm người dùng
0 Người dùng bình chọn
Biệt Đội Cảm Tử

Biệt Đội Cảm Tử

03/08/2016

5.9 Điểm người dùng
18899 Người dùng bình chọn
Wonder Woman: Nữ Thần Chiến Binh

Wonder Woman: Nữ Thần Chiến Binh

30/05/2017

7.2 Điểm người dùng
17771 Người dùng bình chọn
Shazam! Fury of the Gods

Shazam! Fury of the Gods

21/12/2022

0.0 Điểm người dùng
0 Người dùng bình chọn
Aquaman and the Lost Kingdom

Aquaman and the Lost Kingdom

16/03/2023

0.0 Điểm người dùng
0 Người dùng bình chọn
The Flash

The Flash

23/06/2023

0.0 Điểm người dùng
0 Người dùng bình chọn
Untitled The Batman Sequel

Untitled The Batman Sequel

0.0 Điểm người dùng
0 Người dùng bình chọn
Wonder Woman 3

Wonder Woman 3

0.0 Điểm người dùng
0 Người dùng bình chọn
Joker: Folie à Deux

Joker: Folie à Deux

0.0 Điểm người dùng
0 Người dùng bình chọn
Blue Beetle

Blue Beetle

16/08/2023

0.0 Điểm người dùng
0 Người dùng bình chọn
Batgirl

Batgirl

0.0 Điểm người dùng
0 Người dùng bình chọn

© Copyright 2021 - 2022 - Phim Mới.

Do nhóm codefix thiết kế và xây dựng, dữ liệu do TMDb cung cấp.

3.238.125.76