Poly Gram Filmed Entertainment

PolyGram Filmed Entertainment
Universal City, California
US

119 phim

Người Dơi

Người Dơi

23/06/1989

7.2 Điểm người dùng
6425 Người dùng bình chọn
Người Dơi và Robin

Người Dơi và Robin

20/06/1997

4.3 Điểm người dùng
4232 Người dùng bình chọn
Người Dơi Bất Tử

Người Dơi Bất Tử

16/06/1995

5.4 Điểm người dùng
4360 Người dùng bình chọn
Bốn Đám Cưới và Một Đám Ma

Bốn Đám Cưới và Một Đám Ma

09/03/1994

6.8 Điểm người dùng
2175 Người dùng bình chọn
Notting Hill

Notting Hill

21/05/1999

7.3 Điểm người dùng
5021 Người dùng bình chọn
Trò Chơi Cân Não

Trò Chơi Cân Não

12/09/1997

7.6 Điểm người dùng
5222 Người dùng bình chọn
Bá Tước Lebowski

Bá Tước Lebowski

06/03/1998

7.8 Điểm người dùng
9476 Người dùng bình chọn
Snow White: A Tale of Terror

Snow White: A Tale of Terror

18/07/1997

6.0 Điểm người dùng
202 Người dùng bình chọn
Đi Quá Xa

Đi Quá Xa

08/03/1996

7.9 Điểm người dùng
6511 Người dùng bình chọn
Ngài Bean

Ngài Bean

03/07/1997

6.4 Điểm người dùng
2016 Người dùng bình chọn
Candyman

Candyman

16/10/1992

6.6 Điểm người dùng
1233 Người dùng bình chọn
Flashdance

Flashdance

14/04/1983

6.5 Điểm người dùng
1170 Người dùng bình chọn
Clue

Clue

13/12/1985

7.2 Điểm người dùng
1342 Người dùng bình chọn
Nơi Giấc Mơ Trở Thành Hiện Thực

Nơi Giấc Mơ Trở Thành Hiện Thực

02/10/1998

7.2 Điểm người dùng
1902 Người dùng bình chọn
Waking the Dead

Waking the Dead

24/03/2000

6.3 Điểm người dùng
69 Người dùng bình chọn
Spice World

Spice World

18/12/1997

4.8 Điểm người dùng
382 Người dùng bình chọn
The Relic

The Relic

10/01/1997

5.9 Điểm người dùng
404 Người dùng bình chọn
Very Bad Things

Very Bad Things

11/09/1998

6.3 Điểm người dùng
498 Người dùng bình chọn
Shallow Grave

Shallow Grave

22/12/1994

7.0 Điểm người dùng
788 Người dùng bình chọn
Nữ Hoàng Elizabeth Đệ Nhất

Nữ Hoàng Elizabeth Đệ Nhất

13/09/1998

7.2 Điểm người dùng
1155 Người dùng bình chọn

© Copyright 2021 - 2022 - Phim Mới.

Do nhóm codefix thiết kế và xây dựng, dữ liệu do TMDb cung cấp.

18.208.126.232