Lori Hallier

Lori Hallier

Tiểu sử

Lori Is An Actress And Performer. She Has Starred Alongside Neil Affleck & Ellen Page. She Still Acts To This Day.

Thông tin cá nhân

Nổi tiếng về Acting

Giới tính Nữ

Sinh nhật 08/07/1959 (63 tuổi)

Nơi sinh Victoria, British Columbia, Canada

Đồng thời được biết đến là

-

Được biết đến với phim

Christmas Inheritance

Christmas Inheritance

15/12/2017

6.3 Điểm người dùng
740 Người dùng bình chọn
My Bloody Valentine

My Bloody Valentine

11/02/1981

6.5 Điểm người dùng
322 Người dùng bình chọn
My Name Is Tanino

My Name Is Tanino

05/09/2002

6.3 Điểm người dùng
160 Người dùng bình chọn
The Other Me

The Other Me

08/09/2000

5.7 Điểm người dùng
67 Người dùng bình chọn
Thomas and the Magic Railroad

Thomas and the Magic Railroad

14/07/2000

5.5 Điểm người dùng
54 Người dùng bình chọn
Warning Sign

Warning Sign

23/08/1985

6.2 Điểm người dùng
47 Người dùng bình chọn
Night of the Twisters

Night of the Twisters

01/01/1996

5.9 Điểm người dùng
42 Người dùng bình chọn
Flower Shop Mystery: Mum's the Word

Flower Shop Mystery: Mum's the Word

17/01/2016

6.9 Điểm người dùng
31 Người dùng bình chọn
Monte Walsh

Monte Walsh

17/01/2003

5.9 Điểm người dùng
27 Người dùng bình chọn
Heartstopper

Heartstopper

31/10/2006

3.8 Điểm người dùng
19 Người dùng bình chọn
Mrs. Ashboro's Cat

Mrs. Ashboro's Cat

01/01/2003

5.1 Điểm người dùng
14 Người dùng bình chọn
Our Christmas Love Song

Our Christmas Love Song

24/11/2019

6.3 Điểm người dùng
10 Người dùng bình chọn
Buried Secrets

Buried Secrets

04/11/1996

6.0 Điểm người dùng
10 Người dùng bình chọn
Blindside

Blindside

01/09/1987

4.1 Điểm người dùng
7 Người dùng bình chọn

Được biết đến với các chương trình truyền hình

Star Trek: Voyager

Star Trek: Voyager

16/01/1995

7.9 Điểm người dùng
652 Người dùng bình chọn
The New Alfred Hitchcock Presents

The New Alfred Hitchcock Presents

29/09/1985

7.4 Điểm người dùng
37 Người dùng bình chọn
War of the Worlds

War of the Worlds

07/10/1988

6.7 Điểm người dùng
19 Người dùng bình chọn
Total Recall 2070

Total Recall 2070

05/01/1999

6.2 Điểm người dùng
18 Người dùng bình chọn
The Hitchhiker

The Hitchhiker

01/11/1983

6.1 Điểm người dùng
16 Người dùng bình chọn
The Wonderful World of Disney

The Wonderful World of Disney

28/09/1997

6.6 Điểm người dùng
14 Người dùng bình chọn
Sue Thomas: F.B.Eye

Sue Thomas: F.B.Eye

13/10/2002

7.2 Điểm người dùng
11 Người dùng bình chọn
The Summit

The Summit

15/06/2008

5.8 Điểm người dùng
7 Người dùng bình chọn

Acting

2017
2009
Black Widower vai Marie Wagner
2008
Bull vai Volk
2008
Sticks & Stones vai Anne Carver
2008
The Summit vai Ditchburn
2006
Heartstopper vai Ms. Wexler
2003
Mrs. Ashboro's Cat vai Brenda
2003
Monte Walsh vai Mrs. Mary Wilder
2002
Hungry Hearts vai Betty Templeton
2002
My Name Is Tanino vai Leslie Garfield
2002
You Belong to Me vai Carolyn Wells
2002
Sue Thomas: F.B.Eye vai Betty VanderWylen
2000
The Other Me vai Mom
2000
1999
Black Light vai Dr. Anna Godard
1999
Free Fall vai Stewardess Kelly Mason
1998
Running Wild vai Rachel Robinson
1998
Recipe for Revenge vai Sophie Westin
1998
Mr. Headmistress vai Sally Jeffries
1997
The Wonderful World of Disney vai Sally Jeffries
1996
Night of the Twisters vai Laura Hatch
1996
Buried Secrets vai Cynthia
1995
Star Trek: Voyager vai Dr. Riley Frazier
1994
1988
Higher Education vai Nicole Hubert
1988
1988
War of the Worlds vai Mindy Cooper
1987
Blindside vai Julie
1987
The Gunfighters vai Sally Wells
1985
Warning Sign vai TV Reporter
1985
1983
The Hitchhiker vai Sherri
1981

© Copyright 2021 - 2022 - Phim Mới.

Do nhóm codefix thiết kế và xây dựng, dữ liệu do TMDb cung cấp.

18.208.126.232