William Hoy

William Hoy

Tiểu sử

William Harry Hoy (born November 1955) is a film editor with more than 25 credits dating from 1987. He has been elected to membership in the American Cinema Editors.

Thông tin cá nhân

Nổi tiếng về Editing

Giới tính Nam

Sinh nhật -

Nơi sinh -

Đồng thời được biết đến là

-

Editing

2019
The Last Summer ... Editor
2017
2:22 ... Editor
2012
2011
2009
2005
2004
Tôi, Robot ... Editor
2004
The Passion of the Christ ... Additional Editing
2003
2002
We Were Soldiers ... Editor
2001
Madison ... Editor
1999
1998
1997
1995
Outbreak ... Editor
1995
Se7en ... Additional Editing
1994
Judicial Consent ... Editor
1993
Sliver ... Editor
1992
1989
Best of the Best ... Editor
1988
Silent Assassins ... Editor
1987
No Way Out ... Editor
1980
Health ... Assistant Editor

Production

2002
We Were Soldiers ... Associate Producer

Writing

1997

© Copyright 2021 - 2022 - Phim Mới.

Do nhóm codefix thiết kế và xây dựng, dữ liệu do TMDb cung cấp.

3.238.125.76