A Woman Scorned: The Betty Broderick Story

A Woman Scorned: The Betty Broderick Story (1992)

01/03/1992 · 1h 36m

Tổng quan

After sixteen years of marriage and four children, Betty Broderick's high-powered attorney husband decides to leave her for a younger woman with whom he's been having an affair. Hurt by his betrayal and feeling helpless against his legal expertise, Betty begins a campaign of vandalism and verbal assault. Her rage consumes her and ultimately leads to a terrible and violent act.

Dick Lowry

Director

Joe Cacaci

Writer

Video A Woman Scorned: The Betty Broderick Story

Tiêu đề gốc A Woman Scorned: The Betty Broderick Story

Trạng thái Phát hành

Ngôn ngữ gốc English

Ngân sách -

Doanh thu -

Mạng xã hội

-

Từ khóa

-

Một phần của Betty Broderick Collection

Bao gồm A Woman Scorned: The Betty Broderick Story, Her Final Fury: Betty Broderick, the Last Chapter.

Dàn diễn viên A Woman Scorned: The Betty Broderick Story

Meredith Baxter

Meredith Baxter

Betty Broderick

Stephen Collins

Stephen Collins

Dan Broderick

Michelle Johnson

Michelle Johnson

Linda Kolkena Broderick

Kelli Williams

Kelli Williams

Kate Broderick

Stephen Root

Stephen Root

Kevin McDonald

Christine Jansen

Christine Jansen

Susan McDonald

Tricia O'Neil

Tricia O'Neil

Margaret Fitzpatrick

Ralph Bruneau

Ralph Bruneau

Larry Broderick

Nội dung tương tự A Woman Scorned: The Betty Broderick Story

Kẻ Hủy Diệt 5: Thời Đại Genisys

Kẻ Hủy Diệt 5: Thời Đại Genisys

23/06/2015

5.9 Điểm người dùng
7248 Người dùng bình chọn
Điềm Gở

Điềm Gở

29/03/2012

6.8 Điểm người dùng
4438 Người dùng bình chọn
Savages

Savages

06/07/2012

6.4 Điểm người dùng
1862 Người dùng bình chọn
Biệt Đội G.I. Joe: Báo Thù

Biệt Đội G.I. Joe: Báo Thù

27/03/2013

5.6 Điểm người dùng
4893 Người dùng bình chọn
El páramo

El páramo

07/10/2011

5.9 Điểm người dùng
58 Người dùng bình chọn
Stolen

Stolen

06/09/2012

5.4 Điểm người dùng
841 Người dùng bình chọn
Werewolf: The Beast Among Us

Werewolf: The Beast Among Us

09/10/2012

5.9 Điểm người dùng
188 Người dùng bình chọn
Universal Soldier: Day of Reckoning

Universal Soldier: Day of Reckoning

04/10/2012

5.5 Điểm người dùng
336 Người dùng bình chọn
Cuộc Đua Tử Thần 3: Địa Ngục

Cuộc Đua Tử Thần 3: Địa Ngục

04/01/2013

5.8 Điểm người dùng
600 Người dùng bình chọn
Phi Vụ 999

Phi Vụ 999

19/02/2016

5.9 Điểm người dùng
1799 Người dùng bình chọn
The Last Exorcism Part II

The Last Exorcism Part II

28/02/2013

4.7 Điểm người dùng
441 Người dùng bình chọn
CIA Tái Xuất 2

CIA Tái Xuất 2

18/07/2013

6.5 Điểm người dùng
3433 Người dùng bình chọn
Lực Lượng Chống Khủng Bố

Lực Lượng Chống Khủng Bố

28/08/2013

5.9 Điểm người dùng
370 Người dùng bình chọn
Lần Theo Dấu Vết

Lần Theo Dấu Vết

18/09/2013

8.1 Điểm người dùng
9362 Người dùng bình chọn
Movie

© Copyright 2021 - 2022 - Phim Mới.

Do nhóm codefix thiết kế và xây dựng, dữ liệu do TMDb cung cấp.

3.238.125.76