Batman

Video Batman

Tiêu đề gốc Batman

Trạng thái Phát hành

Ngôn ngữ gốc English

Ngân sách $1,377,800.00

Doanh thu $3,900,000.00

Mạng xã hội

-

Cảnh trong phim Batman

/gwXMBVAsLvNcZuzWDEswexdqNLa.jpg
/8Q2s0YMO5LpVU0ccsGQ6wXfmKCf.jpg
/kX1S329s6IeedWU5da9stgEflOo.jpg
/8m3uyECZmEp5tGO5liOkOh8x8Qb.jpg
/ik2fZzXCrLxrveMg59uVI7NXscl.jpg
/tSHdgsW14AdbJP2EASBa6VcB8mo.jpg

Dàn diễn viên Batman

Adam West

Adam West

Batman / Bruce Wayne

Burt Ward

Burt Ward

Robin / Dick Grayson

Lee Meriwether

Lee Meriwether

The Catwoman / Kitka

Cesar Romero

Cesar Romero

The Joker

Burgess Meredith

Burgess Meredith

The Penguin

Frank Gorshin

Frank Gorshin

The Riddler

Alan Napier
Neil Hamilton

Neil Hamilton

Commissioner Gordon

Stafford Repp

Stafford Repp

Chief O'Hara

Madge Blake

Madge Blake

Aunt Harriet Cooper

Reginald Denny

Reginald Denny

Commodore Schmidlapp

Milton Frome

Milton Frome

Vice Admiral Fangschliester

Gil Perkins

Gil Perkins

Bluebeard

Nội dung đề xuất Batman

Batman

Batman

16/07/1943

6.7 Điểm người dùng
36 Người dùng bình chọn
Batman vs. Robin

Batman vs. Robin

14/04/2015

7.2 Điểm người dùng
753 Người dùng bình chọn
Siêu Nhân và Người Dơi: Khải Huyền

Siêu Nhân và Người Dơi: Khải Huyền

28/09/2010

7.2 Điểm người dùng
547 Người dùng bình chọn
Người Dơi: Linh Hồn Của Rồng

Người Dơi: Linh Hồn Của Rồng

12/01/2021

7.0 Điểm người dùng
247 Người dùng bình chọn
Người Dơi và Robin

Người Dơi và Robin

20/06/1997

4.3 Điểm người dùng
4233 Người dùng bình chọn
Batman: Assault on Arkham

Batman: Assault on Arkham

12/08/2014

7.4 Điểm người dùng
929 Người dùng bình chọn
Người Dơi Bất Tử

Người Dơi Bất Tử

16/06/1995

5.4 Điểm người dùng
4361 Người dùng bình chọn
Batman: Gotham Knight

Batman: Gotham Knight

08/07/2008

6.7 Điểm người dùng
521 Người dùng bình chọn
Batman Unlimited: Monster Mayhem

Batman Unlimited: Monster Mayhem

18/08/2015

6.4 Điểm người dùng
116 Người dùng bình chọn
Amblin'

Amblin'

18/12/1968

6.4 Điểm người dùng
32 Người dùng bình chọn
Người Dơi Trở Lại

Người Dơi Trở Lại

19/06/1992

6.9 Điểm người dùng
5359 Người dùng bình chọn
Người Dơi: Đêm Trường Halloween, Phần 1

Người Dơi: Đêm Trường Halloween, Phần 1

21/06/2021

7.6 Điểm người dùng
414 Người dùng bình chọn
Người Dơi

Người Dơi

23/06/1989

7.2 Điểm người dùng
6425 Người dùng bình chọn
Superman and the Mole-Men

Superman and the Mole-Men

23/11/1951

5.4 Điểm người dùng
47 Người dùng bình chọn
Movie

Nội dung tương tự Batman

30 Nights of Paranormal Activity With the Devil Inside the Girl With the Dragon Tattoo

30 Nights of Paranormal Activity With the Devil Inside the Girl With the Dragon Tattoo

14/01/2013

4.2 Điểm người dùng
93 Người dùng bình chọn
Dị Nhân 6: Ngày Cũ Của Tương Lai

Dị Nhân 6: Ngày Cũ Của Tương Lai

15/05/2014

7.5 Điểm người dùng
13558 Người dùng bình chọn
Mồi Nhử

Mồi Nhử

05/09/2012

5.7 Điểm người dùng
626 Người dùng bình chọn
Marvel One-Shot: Item 47

Marvel One-Shot: Item 47

13/09/2012

6.5 Điểm người dùng
389 Người dùng bình chọn
Kỵ Sĩ Bóng Đêm Trở Lại 1

Kỵ Sĩ Bóng Đêm Trở Lại 1

21/08/2012

7.8 Điểm người dùng
1261 Người dùng bình chọn
Điệp Vụ 2 Mang

Điệp Vụ 2 Mang

02/08/2013

6.5 Điểm người dùng
3508 Người dùng bình chọn
CIA Tái Xuất 2

CIA Tái Xuất 2

18/07/2013

6.5 Điểm người dùng
3454 Người dùng bình chọn
Bộ Tứ Siêu Đẳng

Bộ Tứ Siêu Đẳng

05/08/2015

4.4 Điểm người dùng
5251 Người dùng bình chọn
Câu Chuyện Lego

Câu Chuyện Lego

06/02/2014

7.4 Điểm người dùng
6680 Người dùng bình chọn
Doraemon: Nobita và binh đoàn người sắt

Doraemon: Nobita và binh đoàn người sắt

05/03/2011

7.0 Điểm người dùng
48 Người dùng bình chọn
Chuyến Tàu Băng Giá

Chuyến Tàu Băng Giá

01/08/2013

6.9 Điểm người dùng
8215 Người dùng bình chọn
Vệ Binh Dải Ngân Hà

Vệ Binh Dải Ngân Hà

30/07/2014

7.9 Điểm người dùng
24742 Người dùng bình chọn
A Haunted House

A Haunted House

11/01/2013

5.8 Điểm người dùng
1461 Người dùng bình chọn
Kỵ Sĩ Bóng Đêm Trở Lại 2

Kỵ Sĩ Bóng Đêm Trở Lại 2

03/01/2013

8.0 Điểm người dùng
1162 Người dùng bình chọn
Movie

© Copyright 2021 - 2022 - Phim Mới.

Do nhóm codefix thiết kế và xây dựng, dữ liệu do TMDb cung cấp.

18.208.126.232