Damage

Video Damage

Tiêu đề gốc Damage

Trạng thái Phát hành

Ngôn ngữ gốc English

Ngân sách -

Doanh thu $7,532,911.00

Mạng xã hội

-

Dàn diễn viên Damage

Jeremy Irons

Jeremy Irons

Dr. Stephen Fleming

Juliette Binoche

Juliette Binoche

Anna Barton

Miranda Richardson

Miranda Richardson

Ingrid Fleming

Rupert Graves

Rupert Graves

Martyn Fleming

Peter Stormare

Peter Stormare

Peter Wetzler

Gemma Clarke

Gemma Clarke

Sally Fleming

Ian Bannen

Ian Bannen

Edward Lloyd

Julian Fellowes

Julian Fellowes

Donald Lyndsay, MP

Leslie Caron

Leslie Caron

Elizabeth Prideaux

Tony Doyle

Tony Doyle

Prime Minister

Ray Gravell

Ray Gravell

Raymond

Susan Engel

Susan Engel

Miss Snow

David Thewlis

David Thewlis

Detective

Benjamin Whitrow

Benjamin Whitrow

Civil Servant

Nội dung đề xuất Damage

Born to Race: Fast Track

Born to Race: Fast Track

20/03/2014

6.6 Điểm người dùng
77 Người dùng bình chọn
Eternal Beauty

Eternal Beauty

21/08/2020

6.1 Điểm người dùng
44 Người dùng bình chọn
An Early Frost

An Early Frost

01/05/1985

6.3 Điểm người dùng
27 Người dùng bình chọn
Coffee Town

Coffee Town

09/07/2013

6.6 Điểm người dùng
82 Người dùng bình chọn
S&M Judge

S&M Judge

11/03/2009

6.8 Điểm người dùng
32 Người dùng bình chọn
The Souvenir: Part II

The Souvenir: Part II

11/10/2021

6.5 Điểm người dùng
36 Người dùng bình chọn
Honeysuckle Rose

Honeysuckle Rose

18/07/1980

6.1 Điểm người dùng
14 Người dùng bình chọn
Cherry

Cherry

08/10/2010

6.4 Điểm người dùng
63 Người dùng bình chọn
The Perfect Guy

The Perfect Guy

11/09/2015

5.7 Điểm người dùng
286 Người dùng bình chọn
A Whole Life Ahead

A Whole Life Ahead

28/03/2008

6.6 Điểm người dùng
264 Người dùng bình chọn
Dead Men Don't Wear Plaid

Dead Men Don't Wear Plaid

21/05/1982

6.6 Điểm người dùng
289 Người dùng bình chọn
Brown Sugar

Brown Sugar

05/10/2002

6.6 Điểm người dùng
88 Người dùng bình chọn
A Gathering of Old Men

A Gathering of Old Men

10/05/1987

6.0 Điểm người dùng
10 Người dùng bình chọn
Britannia Hospital

Britannia Hospital

27/05/1982

6.5 Điểm người dùng
50 Người dùng bình chọn
Movie

Nội dung tương tự Damage

Open Water 2: Adrift

Open Water 2: Adrift

10/07/2006

5.5 Điểm người dùng
576 Người dùng bình chọn
Cú Đòn Kép

Cú Đòn Kép

31/07/1991

6.0 Điểm người dùng
801 Người dùng bình chọn
Kẻ Đơn Độc

Kẻ Đơn Độc

04/04/2003

6.1 Điểm người dùng
722 Người dùng bình chọn
Funny Games

Funny Games

14/03/2008

6.6 Điểm người dùng
1684 Người dùng bình chọn
Animal House

Animal House

27/07/1978

7.0 Điểm người dùng
1227 Người dùng bình chọn
Săn Chuột

Săn Chuột

19/12/1997

6.5 Điểm người dùng
1017 Người dùng bình chọn
Mercury Rising

Mercury Rising

03/04/1998

6.2 Điểm người dùng
1257 Người dùng bình chọn
Chú Chuột Siêu Quậy

Chú Chuột Siêu Quậy

17/12/1999

6.0 Điểm người dùng
3699 Người dùng bình chọn
Biên Niên Sử Narnia 3: Hành Trình Trên Tàu Dawn Treader

Biên Niên Sử Narnia 3: Hành Trình Trên Tàu Dawn Treader

02/12/2010

6.4 Điểm người dùng
4792 Người dùng bình chọn
The Forgotten

The Forgotten

24/09/2004

6.0 Điểm người dùng
940 Người dùng bình chọn
Cái Chết Được Báo Trước

Cái Chết Được Báo Trước

26/09/2007

7.1 Điểm người dùng
1177 Người dùng bình chọn
The Lovely Bones

The Lovely Bones

19/02/2009

7.0 Điểm người dùng
3918 Người dùng bình chọn
Tình Cuồng Say

Tình Cuồng Say

25/10/2002

7.1 Điểm người dùng
1807 Người dùng bình chọn
Loài Ác Độc

Loài Ác Độc

07/07/1995

5.9 Điểm người dùng
1268 Người dùng bình chọn
Movie

© Copyright 2021 - 2022 - Phim Mới.

Do nhóm codefix thiết kế và xây dựng, dữ liệu do TMDb cung cấp.

18.208.126.232