14 and Under

14 and Under (1973)

16/08/1973 · 1h 27m

Tổng quan

This episodic film is a close relative of Wolf Hartwig's schoolgirl report movies, made by the same people, in a similar style, around similar topics. However, this one specifically focuses on the coming-of-age aspects, to an extent that it also touches on delicate issues such as paedophilia.

Klaus Werner

Cinematography

Ludwig Spitaler

Executive Producer

Fred Zenker

Associate Producer

Tiêu đề gốc Der Frühreifen-Report

Trạng thái Phát hành

Ngôn ngữ gốc Deutsch

Ngân sách -

Doanh thu -

Mạng xã hội

-

Hãng phim

Cảnh trong phim 14 and Under

/ea2rrpJtyydVe0Q8tlf9ZFV7yOC.jpg

Dàn diễn viên 14 and Under

Harald Baerow

Harald Baerow

Herr Jäger

Elke Deuringer

Elke Deuringer

Senta Jäger - Chefin Fahrradgeschäft

Sonja Embriz

Sonja Embriz

Mädchen im Wald

Marisa Feldy

Marisa Feldy

Erna - Dienstmädchen

Rosl Mayr

Rosl Mayr

Kreszenzia Krummhuber

Enzi Fuchs

Enzi Fuchs

Frau Wenzhöfer

Marlene Rahn

Marlene Rahn

Frau Seifarth

Erich Padalewski

Erich Padalewski

Hintermoser

Nội dung tương tự 14 and Under

Sức Mạnh Vô Hình

Sức Mạnh Vô Hình

01/02/2012

6.8 Điểm người dùng
4455 Người dùng bình chọn
Câu chuyện tuổi teen

Câu chuyện tuổi teen

20/09/2012

7.8 Điểm người dùng
9083 Người dùng bình chọn
Le farò da padre

Le farò da padre

17/09/1974

4.4 Điểm người dùng
22 Người dùng bình chọn
Ký Sự Tình Dục Của Một Gia Đình Pháp

Ký Sự Tình Dục Của Một Gia Đình Pháp

09/05/2012

4.7 Điểm người dùng
221 Người dùng bình chọn
El sexo de los ángeles

El sexo de los ángeles

04/05/2012

6.5 Điểm người dùng
96 Người dùng bình chọn
The Virginity Hit

The Virginity Hit

24/09/2010

4.6 Điểm người dùng
59 Người dùng bình chọn
Thirteen

Thirteen

20/08/2003

6.5 Điểm người dùng
1283 Người dùng bình chọn
Empire of the Sun

Empire of the Sun

09/12/1987

7.5 Điểm người dùng
1527 Người dùng bình chọn
Ferris Bueller's Day Off

Ferris Bueller's Day Off

11/06/1986

7.6 Điểm người dùng
3998 Người dùng bình chọn
Rạp Chiếu Bóng Thiên Đường

Rạp Chiếu Bóng Thiên Đường

17/11/1988

8.5 Điểm người dùng
3413 Người dùng bình chọn
Angus, Thongs and Perfect Snogging

Angus, Thongs and Perfect Snogging

25/07/2008

6.4 Điểm người dùng
705 Người dùng bình chọn
Billy Elliot

Billy Elliot

28/09/2000

7.6 Điểm người dùng
3265 Người dùng bình chọn
Dirty Dancing

Dirty Dancing

21/08/1987

7.3 Điểm người dùng
5190 Người dùng bình chọn
Vẻ Đẹp Mỹ

Vẻ Đẹp Mỹ

15/09/1999

8.0 Điểm người dùng
10392 Người dùng bình chọn
Movie

© Copyright 2021 - 2022 - Phim Mới.

Do nhóm codefix thiết kế và xây dựng, dữ liệu do TMDb cung cấp.

18.208.126.232