Superman III

Superman III (1983)

If the world's most powerful computer can control even Superman...no one on earth is safe.

17/06/1983 · 2h 5m

Tổng quan

Aiming to defeat the Man of Steel, wealthy executive Ross Webster hires bumbling but brilliant Gus Gorman to develop synthetic kryptonite, which yields some unexpected psychological effects in the third installment of the 1980s Superman franchise. Between rekindling romance with his high school sweetheart and saving himself, Superman must contend with a powerful supercomputer.

Mike Fenton

Casting

David Newman

Screenplay

Peter Murton

Production Design

Paul Weston

Stunt Coordinator

Video Superman III

Tiêu đề gốc Superman III

Trạng thái Phát hành

Ngôn ngữ gốc English

Ngân sách $39,000,000.00

Doanh thu $75,850,624.00

Mạng xã hội

-

Một phần của Superman Collection

Bao gồm Superman, Superman III, Superman II, Superman Returns, Superman IV: The Quest for Peace.

5 phim

Superman

Superman

13/12/1978

Superman II

Superman II

04/12/1980

Superman III

Superman III

17/06/1983

Superman Returns

Superman Returns

28/06/2006

Cảnh trong phim Superman III

/qvBt5JJKX3rnmAU3CIZOGrOaq8m.jpg
/qH5i5yJ31gmEuaNICQfvFkZZ2Q6.jpg

Dàn diễn viên Superman III

Christopher Reeve

Christopher Reeve

Superman / Clark Kent

Richard Pryor

Richard Pryor

Gus Gorman

Jackie Cooper

Jackie Cooper

Perry White

Marc McClure

Marc McClure

Jimmy Olsen

Annette O'Toole

Annette O'Toole

Lana Lang

Robert Vaughn

Robert Vaughn

Ross Webster

Margot Kidder

Margot Kidder

Lois Lane

Nancy Roberts

Nancy Roberts

Unemployment Clerk

Graham Stark

Graham Stark

Blind Man

Henry Woolf

Henry Woolf

Penguin Man

Gordon Rollings

Gordon Rollings

Man In Cap

Nội dung đề xuất Superman III

Superman II

Superman II

04/12/1980

6.7 Điểm người dùng
1843 Người dùng bình chọn
Superman IV: The Quest for Peace

Superman IV: The Quest for Peace

24/07/1987

4.5 Điểm người dùng
983 Người dùng bình chọn
Superman

Superman

13/12/1978

7.1 Điểm người dùng
3078 Người dùng bình chọn
Superman Returns

Superman Returns

28/06/2006

5.7 Điểm người dùng
3508 Người dùng bình chọn
Supergirl

Supergirl

01/07/1984

5.5 Điểm người dùng
467 Người dùng bình chọn
George & Mildred

George & Mildred

10/10/1980

8.5 Điểm người dùng
25 Người dùng bình chọn
Holiday on the Buses

Holiday on the Buses

19/05/1973

8.1 Điểm người dùng
47 Người dùng bình chọn
Mutiny on the Buses

Mutiny on the Buses

02/06/1972

7.8 Điểm người dùng
45 Người dùng bình chọn
The Valley of Gwangi

The Valley of Gwangi

24/07/1969

7.4 Điểm người dùng
117 Người dùng bình chọn
The Making of 'Superman II'

The Making of 'Superman II'

01/01/1982

7.0 Điểm người dùng
5 Người dùng bình chọn
Superman II: The Richard Donner Cut

Superman II: The Richard Donner Cut

02/11/2006

7.5 Điểm người dùng
205 Người dùng bình chọn
The Magnificent Two

The Magnificent Two

05/07/1967

2.9 Điểm người dùng
20 Người dùng bình chọn
Superman: The Mad Scientist

Superman: The Mad Scientist

26/09/1941

7.0 Điểm người dùng
65 Người dùng bình chọn
Người Dơi và Robin

Người Dơi và Robin

20/06/1997

4.3 Điểm người dùng
4236 Người dùng bình chọn
Movie

Nội dung tương tự Superman III

Năm Mươi Sắc Thái 3: Tự Do

Năm Mươi Sắc Thái 3: Tự Do

17/01/2018

6.7 Điểm người dùng
6974 Người dùng bình chọn
Venom

Venom

28/09/2018

6.8 Điểm người dùng
13566 Người dùng bình chọn
Tội Phạm Nhân Bản 2049

Tội Phạm Nhân Bản 2049

04/10/2017

7.5 Điểm người dùng
10949 Người dùng bình chọn
Lake Placid vs. Anaconda

Lake Placid vs. Anaconda

25/04/2015

5.4 Điểm người dùng
154 Người dùng bình chọn
Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 8

Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 8

12/04/2017

6.9 Điểm người dùng
9017 Người dùng bình chọn
Jack Reacher: Không Quay Đầu

Jack Reacher: Không Quay Đầu

19/10/2016

5.9 Điểm người dùng
4090 Người dùng bình chọn
Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 9: Huyền Thoại Tốc Độ

Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 9: Huyền Thoại Tốc Độ

19/05/2021

7.3 Điểm người dùng
5560 Người dùng bình chọn
LEGO Marvel Super Heroes: Avengers Reassembled!

LEGO Marvel Super Heroes: Avengers Reassembled!

16/11/2015

6.5 Điểm người dùng
97 Người dùng bình chọn
Năm Mươi Sắc Thái 2: Đen

Năm Mươi Sắc Thái 2: Đen

08/02/2017

6.5 Điểm người dùng
6797 Người dùng bình chọn
Justice League vs. Teen Titans

Justice League vs. Teen Titans

13/05/2016

7.4 Điểm người dùng
719 Người dùng bình chọn
DC Films Presents Dawn of the Justice League

DC Films Presents Dawn of the Justice League

19/01/2016

5.9 Điểm người dùng
61 Người dùng bình chọn
Thiện Ác Đối Đầu 2

Thiện Ác Đối Đầu 2

19/07/2018

6.6 Điểm người dùng
4073 Người dùng bình chọn
Sharknado 3: Oh Hell No!

Sharknado 3: Oh Hell No!

22/07/2015

4.7 Điểm người dùng
422 Người dùng bình chọn
Người Kiến Và Chiến Binh Ong

Người Kiến Và Chiến Binh Ong

04/07/2018

7.0 Điểm người dùng
11355 Người dùng bình chọn
Movie

© Copyright 2021 - 2022 - Phim Mới.

Do nhóm codefix thiết kế và xây dựng, dữ liệu do TMDb cung cấp.

18.208.126.232