The Birdcage

Video The Birdcage

Tiêu đề gốc The Birdcage

Trạng thái Phát hành

Ngôn ngữ gốc English

Ngân sách $31,000,000.00

Doanh thu $185,260,553.00

Mạng xã hội

-

Hãng phim

See more Movies from United Artists...

Cảnh trong phim The Birdcage

/amwSpaWcG06C7i65d8z44wgJ8lC.jpg
/wy6JeSiIjmmp5NBoL1pSaKz1JJW.jpg

Dàn diễn viên The Birdcage

Robin Williams

Robin Williams

Armand Goldman

Nathan Lane

Nathan Lane

Albert Goldman

Gene Hackman

Gene Hackman

Sen. Kevin Keeley

Dianne Wiest

Dianne Wiest

Louise Keeley

Dan Futterman

Dan Futterman

Val Goldman

Calista Flockhart

Calista Flockhart

Barbara Keeley

Hank Azaria

Hank Azaria

Agador Spartacus

Christine Baranski

Christine Baranski

Katherine Archer

Tom McGowan

Tom McGowan

Harry Radman

Grant Heslov

Grant Heslov

National Enquirer Photographer

Kirby Mitchell

Kirby Mitchell

Chauffeur

James Lally

James Lally

Stage Manager

Luis Camacho

Luis Camacho

Goldman Girl

Nội dung đề xuất The Birdcage

The National Shotgun

The National Shotgun

14/09/1978

6.7 Điểm người dùng
42 Người dùng bình chọn
Don't Go to Sleep

Don't Go to Sleep

10/12/1982

6.6 Điểm người dùng
25 Người dùng bình chọn
Everyone Off to Jail

Everyone Off to Jail

22/12/1993

6.0 Điểm người dùng
18 Người dùng bình chọn
Low Fidelity

Low Fidelity

01/01/2011

5.0 Điểm người dùng
14 Người dùng bình chọn
Ararat

Ararat

20/05/2002

6.5 Điểm người dùng
69 Người dùng bình chọn
Waking Ned

Waking Ned

15/09/1998

7.1 Điểm người dùng
215 Người dùng bình chọn
Bảo Mẫu Giả Danh

Bảo Mẫu Giả Danh

24/11/1993

7.2 Điểm người dùng
5167 Người dùng bình chọn
Howard

Howard

22/04/2018

6.9 Điểm người dùng
29 Người dùng bình chọn
Toys

Toys

18/12/1992

5.2 Điểm người dùng
442 Người dùng bình chọn
The Haunted

The Haunted

06/05/1991

6.1 Điểm người dùng
41 Người dùng bình chọn
In & Out

In & Out

10/09/1997

6.5 Điểm người dùng
567 Người dùng bình chọn
One Hour Photo

One Hour Photo

21/08/2002

6.6 Điểm người dùng
1362 Người dùng bình chọn
Lambert the Sheepish Lion

Lambert the Sheepish Lion

08/02/1952

7.0 Điểm người dùng
73 Người dùng bình chọn
Bulworth

Bulworth

15/05/1998

6.3 Điểm người dùng
185 Người dùng bình chọn
Movie

Nội dung tương tự The Birdcage

Người Đỡ Đạn

Người Đỡ Đạn

23/04/2004

7.4 Điểm người dùng
4194 Người dùng bình chọn
Boat Trip

Boat Trip

01/10/2002

5.3 Điểm người dùng
525 Người dùng bình chọn
A Walk in the Clouds

A Walk in the Clouds

11/08/1995

7.2 Điểm người dùng
756 Người dùng bình chọn
The Blob

The Blob

05/08/1988

6.7 Điểm người dùng
655 Người dùng bình chọn
Funny Games

Funny Games

14/03/2008

6.6 Điểm người dùng
1684 Người dùng bình chọn
Miền Tây Hoang Dã

Miền Tây Hoang Dã

29/06/1999

5.3 Điểm người dùng
2833 Người dùng bình chọn
Alfie

Alfie

22/10/2004

5.8 Điểm người dùng
688 Người dùng bình chọn
Flight of the Navigator

Flight of the Navigator

30/07/1986

6.9 Điểm người dùng
650 Người dùng bình chọn
Tiết Khí Sư Cuối Cùng

Tiết Khí Sư Cuối Cùng

30/06/2010

4.7 Điểm người dùng
3364 Người dùng bình chọn
Ngày Trái Đất Ngừng Quay

Ngày Trái Đất Ngừng Quay

10/12/2008

5.6 Điểm người dùng
2814 Người dùng bình chọn
The Wolfman

The Wolfman

10/02/2010

5.8 Điểm người dùng
1651 Người dùng bình chọn
The Man in the Iron Mask

The Man in the Iron Mask

12/03/1998

6.6 Điểm người dùng
3272 Người dùng bình chọn
The Last Boy Scout

The Last Boy Scout

19/03/1991

6.8 Điểm người dùng
1480 Người dùng bình chọn
Kẻ Nằm Vùng

Kẻ Nằm Vùng

27/02/1997

7.5 Điểm người dùng
3618 Người dùng bình chọn
Movie

© Copyright 2021 - 2022 - Phim Mới.

Do nhóm codefix thiết kế và xây dựng, dữ liệu do TMDb cung cấp.

18.208.126.232