The Last Exorcism Part II

Video The Last Exorcism Part II

Tiêu đề gốc The Last Exorcism Part II

Trạng thái Phát hành

Ngôn ngữ gốc English

Ngân sách $5,000,000.00

Doanh thu $15,179,302.00

Mạng xã hội

-

Từ khóa

Hãng phim

See more Movies from StudioCanal...
See more Movies from CBS Films...

Một phần của The Last Exorcism Collection

Bao gồm The Last Exorcism, The Last Exorcism Part II.

2 phim

Cảnh trong phim The Last Exorcism Part II

/uYhonmZtjXxQwwBiOJevhQ1IILx.jpg

Dàn diễn viên The Last Exorcism Part II

Nội dung đề xuất The Last Exorcism Part II

The Last Exorcism

The Last Exorcism

27/08/2010

5.6 Điểm người dùng
833 Người dùng bình chọn
Đánh Cắp Linh Hồn

Đánh Cắp Linh Hồn

30/08/2012

6.0 Điểm người dùng
1356 Người dùng bình chọn
The Haunting in Connecticut 2: Ghosts of Georgia

The Haunting in Connecticut 2: Ghosts of Georgia

01/02/2013

5.8 Điểm người dùng
424 Người dùng bình chọn
Alba delle Janas

Alba delle Janas

05/07/2015

2.0 Điểm người dùng
1 Người dùng bình chọn
Haunt

Haunt

09/10/2013

5.2 Điểm người dùng
197 Người dùng bình chọn
Blood Deep

Blood Deep

29/07/2005

2.2 Điểm người dùng
5 Người dùng bình chọn
Almost Dead

Almost Dead

04/11/2016

5.0 Điểm người dùng
10 Người dùng bình chọn
Killer Mom

Killer Mom

15/04/2017

5.7 Điểm người dùng
15 Người dùng bình chọn
The Devil Inside

The Devil Inside

06/01/2012

4.7 Điểm người dùng
671 Người dùng bình chọn
Nothing Left to Fear

Nothing Left to Fear

26/09/2013

5.3 Điểm người dùng
149 Người dùng bình chọn
Mẹ Ma

Mẹ Ma

17/01/2013

6.2 Điểm người dùng
3617 Người dùng bình chọn
Deliver Us from Evil

Deliver Us from Evil

01/07/2014

6.2 Điểm người dùng
1735 Người dùng bình chọn
Paranormal Activity: The Marked Ones

Paranormal Activity: The Marked Ones

01/01/2014

5.4 Điểm người dùng
1206 Người dùng bình chọn
Texas Chainsaw 3D

Texas Chainsaw 3D

03/01/2013

5.4 Điểm người dùng
1318 Người dùng bình chọn
Movie

Nội dung tương tự The Last Exorcism Part II

Blair Witch

Blair Witch

15/09/2016

5.2 Điểm người dùng
1636 Người dùng bình chọn
Cage Dive

Cage Dive

11/08/2017

4.6 Điểm người dùng
262 Người dùng bình chọn
Hủy Kết Bạn 2

Hủy Kết Bạn 2

19/07/2018

6.3 Điểm người dùng
1245 Người dùng bình chọn
The Gallows Act II

The Gallows Act II

25/10/2019

5.0 Điểm người dùng
67 Người dùng bình chọn
Heilstätten

Heilstätten

22/02/2018

5.4 Điểm người dùng
192 Người dùng bình chọn
V/H/S/94

V/H/S/94

26/09/2021

6.3 Điểm người dùng
253 Người dùng bình chọn
Safer at Home

Safer at Home

26/02/2021

5.5 Điểm người dùng
113 Người dùng bình chọn
Spree

Spree

14/08/2020

6.8 Điểm người dùng
259 Người dùng bình chọn
Góc Quay Đẫm Máu 2

Góc Quay Đẫm Máu 2

15/09/2009

6.6 Điểm người dùng
1626 Người dùng bình chọn
Paranormal Activity

Paranormal Activity

14/09/2007

6.0 Điểm người dùng
4240 Người dùng bình chọn
Cannibal Holocaust

Cannibal Holocaust

07/02/1980

6.3 Điểm người dùng
1259 Người dùng bình chọn
Góc Quay Đẫm Máu

Góc Quay Đẫm Máu

23/11/2007

7.2 Điểm người dùng
3498 Người dùng bình chọn
The Blair Witch Project

The Blair Witch Project

14/07/1999

6.3 Điểm người dùng
3820 Người dùng bình chọn
Thảm Họa Diệt Vong

Thảm Họa Diệt Vong

15/01/2008

6.6 Điểm người dùng
5982 Người dùng bình chọn
Movie

© Copyright 2021 - 2022 - Phim Mới.

Do nhóm codefix thiết kế và xây dựng, dữ liệu do TMDb cung cấp.

18.208.126.232