Wedding Season

Wedding Season (2022)

04/08/2022 · 1h 39m

Tổng quan

Pressured by their immigrant parents to find spouses, two Indian-Americans pretend to date in order to survive a summer of weddings – but find themselves falling for each other as they struggle to balance who they are with who their parents want them to be.

Brian Grazer

Executive Producer

Ron Howard

Executive Producer

Tom Dey

Director

Tom Bjelic

Sound Designer

Danielle Sahota

Production Design

Video Wedding Season

Tiêu đề gốc Wedding Season

Trạng thái Phát hành

Ngôn ngữ gốc English

Ngân sách -

Doanh thu -

Mạng xã hội

Từ khóa

-

Hãng phim

-

Cảnh trong phim Wedding Season

/w2RHpEXr6wuAiPg05zFsyMwxUxj.jpg

Dàn diễn viên Wedding Season

Nội dung đề xuất Wedding Season

Trái Tim Tím

Trái Tim Tím

29/07/2022

8.6 Điểm người dùng
737 Người dùng bình chọn
Capture Kill Release

Capture Kill Release

09/10/2016

4.2 Điểm người dùng
31 Người dùng bình chọn
Earth

Earth

20/05/1996

6.8 Điểm người dùng
38 Người dùng bình chọn
Morbid

Morbid

08/09/2013

3.5 Điểm người dùng
4 Người dùng bình chọn
Survive the Hollow Shoals

Survive the Hollow Shoals

01/01/2018

4.6 Điểm người dùng
8 Người dùng bình chọn
Nights and Weekends

Nights and Weekends

10/10/2008

5.9 Điểm người dùng
27 Người dùng bình chọn
Movie

Nội dung tương tự Wedding Season

South Park: Bigger, Longer & Uncut

South Park: Bigger, Longer & Uncut

30/06/1999

7.2 Điểm người dùng
2168 Người dùng bình chọn
Il mio nome è Nessuno

Il mio nome è Nessuno

13/12/1973

7.3 Điểm người dùng
757 Người dùng bình chọn
Huyền Thoại Hiệp Sĩ

Huyền Thoại Hiệp Sĩ

11/05/2001

6.9 Điểm người dùng
2519 Người dùng bình chọn
Điệp Viên Không Không Thấy

Điệp Viên Không Không Thấy

14/03/2003

6.2 Điểm người dùng
2845 Người dùng bình chọn
Thế Giới Côn Trùng

Thế Giới Côn Trùng

25/11/1998

7.0 Điểm người dùng
7796 Người dùng bình chọn
Spy Kids 2: The Island of Lost Dreams

Spy Kids 2: The Island of Lost Dreams

07/08/2002

5.6 Điểm người dùng
1814 Người dùng bình chọn
You've Got Mail

You've Got Mail

26/02/1998

6.6 Điểm người dùng
2696 Người dùng bình chọn
Twins

Twins

08/12/1988

6.0 Điểm người dùng
1810 Người dùng bình chọn
Look Who's Talking

Look Who's Talking

12/10/1989

6.3 Điểm người dùng
1942 Người dùng bình chọn
Công Phu Gấu Trúc

Công Phu Gấu Trúc

04/06/2008

7.2 Điểm người dùng
9530 Người dùng bình chọn
Kiềm Chế Cơn Giận

Kiềm Chế Cơn Giận

11/04/2003

6.1 Điểm người dùng
2562 Người dùng bình chọn
Garfield: A Tail of Two Kitties

Garfield: A Tail of Two Kitties

15/06/2006

5.5 Điểm người dùng
1781 Người dùng bình chọn
Wedding Crashers

Wedding Crashers

13/07/2005

6.5 Điểm người dùng
3732 Người dùng bình chọn
RV

RV

28/04/2006

5.9 Điểm người dùng
1408 Người dùng bình chọn
Movie

© Copyright 2021 - 2022 - Phim Mới.

Do nhóm codefix thiết kế và xây dựng, dữ liệu do TMDb cung cấp.

18.208.126.232