Werewolf: The Beast Among Us

Video Werewolf: The Beast Among Us

Tiêu đề gốc Werewolf: The Beast Among Us

Trạng thái Phát hành

Ngôn ngữ gốc English

Ngân sách $5,000,000.00

Doanh thu -

Mạng xã hội

-

Từ khóa

-

Dàn diễn viên Werewolf: The Beast Among Us

Ed Quinn

Ed Quinn

Charles

Guy Wilson

Guy Wilson

Daniel

Ana Ularu

Ana Ularu

Kazia

Nia Peeples

Nia Peeples

Valdoma

Razvan Gheorghiu

Razvan Gheorghiu

Villager hunter

Iulia Cârstea

Iulia Cârstea

Young Woman

Nội dung đề xuất Werewolf: The Beast Among Us

Never Cry Werewolf

Never Cry Werewolf

11/05/2008

5.7 Điểm người dùng
76 Người dùng bình chọn
Stan Helsing

Stan Helsing

27/10/2009

4.3 Điểm người dùng
381 Người dùng bình chọn
Wolves

Wolves

28/08/2014

6.0 Điểm người dùng
237 Người dùng bình chọn
Animal

Animal

17/06/2014

4.9 Điểm người dùng
205 Người dùng bình chọn
The Wolfman

The Wolfman

10/02/2010

5.8 Điểm người dùng
1651 Người dùng bình chọn
An American Werewolf in Paris

An American Werewolf in Paris

29/05/1997

6.0 Điểm người dùng
538 Người dùng bình chọn
Werewolves Within

Werewolves Within

25/06/2021

6.1 Điểm người dùng
322 Người dùng bình chọn
Hồ Sơ Tuyệt Mật

Hồ Sơ Tuyệt Mật

19/06/1998

6.8 Điểm người dùng
1281 Người dùng bình chọn
Saints and Soldiers: Airborne Creed

Saints and Soldiers: Airborne Creed

17/08/2012

5.5 Điểm người dùng
63 Người dùng bình chọn
The Last Exorcism Part II

The Last Exorcism Part II

28/02/2013

4.7 Điểm người dùng
446 Người dùng bình chọn
Dracula 2000

Dracula 2000

22/12/2000

5.1 Điểm người dùng
523 Người dùng bình chọn
Wyrmwood: Road of the Dead

Wyrmwood: Road of the Dead

19/09/2014

6.1 Điểm người dùng
349 Người dùng bình chọn
Stake Land

Stake Land

30/09/2010

6.2 Điểm người dùng
629 Người dùng bình chọn
Chiến Binh Frankenstein

Chiến Binh Frankenstein

22/01/2014

5.3 Điểm người dùng
1608 Người dùng bình chọn
Movie

Nội dung tương tự Werewolf: The Beast Among Us

Scent of a Woman

Scent of a Woman

23/12/1992

7.7 Điểm người dùng
2596 Người dùng bình chọn
Huyền Thoại Hiệp Sĩ

Huyền Thoại Hiệp Sĩ

11/05/2001

6.9 Điểm người dùng
2519 Người dùng bình chọn
The Bone Collector

The Bone Collector

04/11/1999

6.8 Điểm người dùng
2850 Người dùng bình chọn
The Crow

The Crow

11/05/1994

7.5 Điểm người dùng
3171 Người dùng bình chọn
Người Đỡ Đạn

Người Đỡ Đạn

23/04/2004

7.4 Điểm người dùng
4194 Người dùng bình chọn
Menace II Society

Menace II Society

26/05/1993

7.5 Điểm người dùng
586 Người dùng bình chọn
Candyman

Candyman

16/10/1992

6.6 Điểm người dùng
1234 Người dùng bình chọn
Lưỡi Hái Tử Thần

Lưỡi Hái Tử Thần

17/03/2000

6.6 Điểm người dùng
4498 Người dùng bình chọn
Martyrs

Martyrs

03/09/2008

7.4 Điểm người dùng
2074 Người dùng bình chọn
The Hitcher

The Hitcher

17/01/1986

7.0 Điểm người dùng
666 Người dùng bình chọn
Bắn Tỉa

Bắn Tỉa

29/01/1993

6.2 Điểm người dùng
313 Người dùng bình chọn
The Right Stuff

The Right Stuff

20/10/1983

7.5 Điểm người dùng
681 Người dùng bình chọn
Thập Diện Mai Phục

Thập Diện Mai Phục

19/05/2004

7.3 Điểm người dùng
1282 Người dùng bình chọn
The Exorcist

The Exorcist

26/12/1973

7.7 Điểm người dùng
6428 Người dùng bình chọn
Movie

© Copyright 2021 - 2022 - Phim Mới.

Do nhóm codefix thiết kế và xây dựng, dữ liệu do TMDb cung cấp.

18.208.126.232