42 Days of Darkness

42 Days of Darkness (2022)

11/05/2022 · 0h 40m

Tổng quan

In a town in Chile, a woman leads a frantic search to find her missing sister amid a media storm and the police investigation. Inspired by a true case.

Tên gốc 42 días en la oscuridad

Trạng thái Loạt phim trở lại

Ngôn ngữ gốc Español

Thể loại Kịch bản

Mạng xã hội

Mạng

See more TV Shows from Netflix...

Các phần phim (1 phần - 6 tập)

Season 1

Season 1 2022 | 6 tập

Phần 1 của 42 Days of Darkness công chiếu vào ngày 11/05/2022

Cảnh trong phim 42 Days of Darkness

/8uK1GzvjuSCSnV3ltleNZMem1ms.jpg

Dàn diễn viên 42 Days of Darkness

Claudia di Girólamo

Claudia di Girólamo

Cecilia Montes Del Río

Pablo Macaya

Pablo Macaya

Víctor Pizarro

Daniel Alcaíno

Daniel Alcaíno

Mario Medina

Aline Küppenheim

Aline Küppenheim

Verónica María Montes

Amparo Noguera

Amparo Noguera

Nora Figueroa

Monserrat Lira

Monserrat Lira

Karen Medina

Julia Lübbert

Julia Lübbert

Karen Medina

Néstor Cantillana

Néstor Cantillana

Braulio Sánchez

Claudio Arredondo

Claudio Arredondo

Commissioner Manuel Toledo

Daniela Pino

Daniela Pino

Detective Paula Asenjo

Gloria Münchmeyer

Gloria Münchmeyer

Berta Del Río

Nội dung tương tự 42 Days of Darkness

Goosebumps

Goosebumps

27/10/1995

8.0 Điểm người dùng
447 Người dùng bình chọn
The Twilight Zone

The Twilight Zone

02/10/1959

8.5 Điểm người dùng
650 Người dùng bình chọn
The Fugitive

The Fugitive

17/09/1963

7.1 Điểm người dùng
30 Người dùng bình chọn
Cold Case

Cold Case

28/09/2003

7.8 Điểm người dùng
241 Người dùng bình chọn
Not Going Out

Not Going Out

06/10/2006

7.6 Điểm người dùng
43 Người dùng bình chọn
Tales from the Crypt

Tales from the Crypt

10/06/1989

8.0 Điểm người dùng
698 Người dùng bình chọn
Are You Afraid of the Dark?

Are You Afraid of the Dark?

15/08/1992

8.3 Điểm người dùng
473 Người dùng bình chọn
Vượt Ngục

Vượt Ngục

29/08/2005

8.1 Điểm người dùng
3660 Người dùng bình chọn
Oz

Oz

12/07/1997

8.0 Điểm người dùng
504 Người dùng bình chọn
MacGyver

MacGyver

29/09/1985

7.8 Điểm người dùng
588 Người dùng bình chọn
Millennium

Millennium

25/10/1996

7.7 Điểm người dùng
181 Người dùng bình chọn
iCarly

iCarly

08/09/2007

8.0 Điểm người dùng
1156 Người dùng bình chọn
Criminal Minds

Criminal Minds

22/09/2005

8.3 Điểm người dùng
2902 Người dùng bình chọn
Masters of Horror

Masters of Horror

28/10/2005

7.1 Điểm người dùng
210 Người dùng bình chọn
Movie

© Copyright 2021 - 2022 - Phim Mới.

Do nhóm codefix thiết kế và xây dựng, dữ liệu do TMDb cung cấp.

3.235.24.113