Arcane: Liên Minh Huyền Thoại

Arcane: Liên Minh Huyền Thoại (2021)

06/11/2021

Overview

Khi hai thành phố song sinh Piltover và Zaun ở thế mâu thuẫn gay gắt, hai chị em chiến đấu ở hai bên chiến tuyến cùng các công nghệ ma thuật và những niềm tin trái chiều.

Christian Linke
Executive Producer
Marc Merrill
Executive Producer
Brandon Beck
Executive Producer
Jane Chung
Executive Producer
Thomas Vu
Executive Producer
Pascal Charrue
Co-Executive Producer

Video7Arcane: Liên Minh Huyền Thoại

Animation Test
Season 2 Announcement
Final Trailer
Imagine Dragons & JID - Enemy (from the series Arcane League of Legends) | Official Music Video
Official Trailer
Official Announcement
Animated Series Announcement

Backdrops43Arcane: Liên Minh Huyền Thoại

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast6Arcane: Liên Minh Huyền Thoại

Ella Purnell

Ella Purnell

Jinx (voice)

Kevin Alejandro

Kevin Alejandro

Jayce (voice)

Jason Spisak

Jason Spisak

Silco (voice)

Toks Olagundoye

Toks Olagundoye

Mel (voice)

Harry Lloyd

Harry Lloyd

Viktor (voice)

Crew19Arcane: Liên Minh Huyền Thoại

Christian Linke

Christian Linke

Executive Producer

MM

Marc Merrill

Executive Producer

Brandon Beck

Brandon Beck

Executive Producer

JC

Jane Chung

Executive Producer

TV

Thomas Vu

Executive Producer

Pascal Charrue

Pascal Charrue

Co-Executive Producer

Arnaud Delord

Arnaud Delord

Co-Executive Producer

Jérôme Combe

Jérôme Combe

Co-Executive Producer

Alex Yee

Alex Yee

Co-Executive Producer

MWD

Melinda Wunsch Dilger

Co-Executive Producer

Ash Brannon

Ash Brannon

Co-Executive Producer

AS

Alex Seaver

Original Music Composer

AT

Alexander Temple

Original Music Composer

Recommendations21Arcane: Liên Minh Huyền Thoại

Similar20Arcane: Liên Minh Huyền Thoại