Cambridge Spies

Cambridge Spies (2003)

09/05/2003 · 1h 0m

Tổng quan

The tale of the most infamous double agents in British history.

Tên gốc Cambridge Spies

Trạng thái Đã kết thúc

Ngôn ngữ gốc English

Thể loại Tập phim ngắn

Mạng xã hội

Mạng

See more TV Shows from BBC Two...

Các phần phim (1 phần - 4 tập)

Season 1

Season 1 2003 | 4 tập

Phần 1 của Cambridge Spies công chiếu vào ngày 09/05/2003

Dàn diễn viên Cambridge Spies

Tom Hollander

Tom Hollander

Guy Burgess

Samuel West

Samuel West

Anthony Blunt

Toby Stephens

Toby Stephens

Kim Philby

Stuart Laing

Stuart Laing

Jack Hewit

Rupert Penry-Jones

Rupert Penry-Jones

Donald Maclean

Nội dung tương tự Cambridge Spies

Hành Tinh Băng Giá

Hành Tinh Băng Giá

26/10/2011

8.4 Điểm người dùng
192 Người dùng bình chọn
Shaka Zulu

Shaka Zulu

24/10/1986

7.1 Điểm người dùng
107 Người dùng bình chọn
Archer

Archer

17/09/2009

7.9 Điểm người dùng
888 Người dùng bình chọn
The Odyssey

The Odyssey

18/05/1997

7.1 Điểm người dùng
617 Người dùng bình chọn
The Stand

The Stand

08/05/1994

6.8 Điểm người dùng
345 Người dùng bình chọn
Mission: Impossible

Mission: Impossible

23/10/1988

7.5 Điểm người dùng
152 Người dùng bình chọn
The Temptations

The Temptations

01/11/1998

8.1 Điểm người dùng
29 Người dùng bình chọn
The Triangle

The Triangle

05/12/2005

6.3 Điểm người dùng
118 Người dùng bình chọn
Holocaust

Holocaust

16/04/1978

7.5 Điểm người dùng
46 Người dùng bình chọn
Roots

Roots

23/01/1977

7.5 Điểm người dùng
167 Người dùng bình chọn
Salem's Lot

Salem's Lot

17/11/1979

6.9 Điểm người dùng
345 Người dùng bình chọn
The Mists of Avalon

The Mists of Avalon

14/07/2001

7.0 Điểm người dùng
111 Người dùng bình chọn
North and South

North and South

03/11/1985

7.6 Điểm người dùng
112 Người dùng bình chọn
Spooks

Spooks

13/05/2002

7.7 Điểm người dùng
83 Người dùng bình chọn
Movie

© Copyright 2021 - 2022 - Phim Mới.

Do nhóm codefix thiết kế và xây dựng, dữ liệu do TMDb cung cấp.

18.208.126.232