For All Mankind

Video For All Mankind

Tên gốc For All Mankind

Trạng thái Loạt phim trở lại

Ngôn ngữ gốc English

Thể loại Kịch bản

Mạng xã hội

Mạng

See more TV Shows from Apple TV+...

Các phần phim (3 phần - 30 tập)

Season 3

Season 3 2022 | 10 tập

Phần 3 của For All Mankind công chiếu vào ngày 09/06/2022

Season 2

Season 2 2021 | 10 tập

Phần 2 của For All Mankind công chiếu vào ngày 19/02/2021

Season 1

Season 1 2019 | 10 tập

Phần 1 của For All Mankind công chiếu vào ngày 01/11/2019

Cảnh trong phim For All Mankind

/9iE19ath6JSk4ptt9j0ixj0SRpO.jpg
/5FKlkOgxj7mcaxFc0dfT1JURxeP.jpg
/gIW6nZyT0uhU6hJLysLbAw6J9Yo.jpg
/l6KTsyKYxsTYinjdMiC6Y3hKlEl.jpg
/W26fV0WuA3kjoUfSKvWgzA0QB7.jpg
/jNvHZgKhgbduSqWx4TlIxpcc715.jpg
/usPAlSMaFdSgy9FEW9819vzIpTi.jpg
/jPO2y9A7F2iutzlLVJmJGOkN7wF.jpg

Dàn diễn viên For All Mankind

Joel Kinnaman

Joel Kinnaman

Ed Baldwin

Shantel VanSanten

Shantel VanSanten

Karen Baldwin

Jodi Balfour

Jodi Balfour

Ellen Wilson

Sonya Walger

Sonya Walger

Molly Cobb

Krys Marshall

Krys Marshall

Danielle Poole

Edi Gathegi

Edi Gathegi

Dev Ayesa

Cynthy Wu

Cynthy Wu

Kelly Baldwin

Casey Johnson

Casey Johnson

Danny Stevens

Coral Peña

Coral Peña

Aleida Rosales

Wrenn Schmidt

Wrenn Schmidt

Margo Madison

Nội dung đề xuất For All Mankind

Night Sky

Night Sky

19/05/2022

7.5 Điểm người dùng
60 Người dùng bình chọn
Star Trek: Thế Giới Mới Lạ

Star Trek: Thế Giới Mới Lạ

05/05/2022

8.1 Điểm người dùng
152 Người dùng bình chọn
Outer Range

Outer Range

14/04/2022

7.0 Điểm người dùng
75 Người dùng bình chọn
The Man Who Fell to Earth

The Man Who Fell to Earth

24/04/2022

7.7 Điểm người dùng
70 Người dùng bình chọn
Inside Job

Inside Job

22/10/2021

8.2 Điểm người dùng
344 Người dùng bình chọn
The Morning Show

The Morning Show

01/11/2019

8.0 Điểm người dùng
398 Người dùng bình chọn
Halo

Halo

24/03/2022

8.5 Điểm người dùng
1167 Người dùng bình chọn
La Brea

La Brea

28/09/2021

7.3 Điểm người dùng
758 Người dùng bình chọn
Siêu Anh Hùng Phá Hoại

Siêu Anh Hùng Phá Hoại

25/07/2019

8.5 Điểm người dùng
6939 Người dùng bình chọn
MacGyver

MacGyver

23/09/2016

7.3 Điểm người dùng
748 Người dùng bình chọn
Severance

Severance

17/02/2022

8.3 Điểm người dùng
253 Người dùng bình chọn
The Orville

The Orville

10/09/2017

7.5 Điểm người dùng
777 Người dùng bình chọn
See

See

01/11/2019

8.2 Điểm người dùng
1644 Người dùng bình chọn
Cuộc Chiến Người Và Ong

Cuộc Chiến Người Và Ong

24/06/2022

7.5 Điểm người dùng
207 Người dùng bình chọn
Movie

Nội dung tương tự For All Mankind

Veep

Veep

22/04/2012

7.4 Điểm người dùng
299 Người dùng bình chọn
Thiên Thần Bóng Tối

Thiên Thần Bóng Tối

03/10/2000

7.5 Điểm người dùng
315 Người dùng bình chọn
Oz

Oz

12/07/1997

8.1 Điểm người dùng
522 Người dùng bình chọn
The West Wing

The West Wing

22/09/1999

8.3 Điểm người dùng
350 Người dùng bình chọn
Batman Beyond

Batman Beyond

10/01/1999

8.2 Điểm người dùng
409 Người dùng bình chọn
Real Time with Bill Maher

Real Time with Bill Maher

21/02/2003

6.0 Điểm người dùng
151 Người dùng bình chọn
Parks and Recreation

Parks and Recreation

09/04/2009

8.1 Điểm người dùng
968 Người dùng bình chọn
ギルティクラウン

ギルティクラウン

13/10/2011

7.4 Điểm người dùng
142 Người dùng bình chọn
Cang Giả Kim Thuật Sư: Tình Anh Em

Cang Giả Kim Thuật Sư: Tình Anh Em

05/04/2009

8.7 Điểm người dùng
1363 Người dùng bình chọn
House of Cards

House of Cards

01/02/2013

8.1 Điểm người dùng
2035 Người dùng bình chọn
Đại Chiến Người Khổng Lồ

Đại Chiến Người Khổng Lồ

07/04/2013

8.6 Điểm người dùng
4345 Người dùng bình chọn
The Good Wife

The Good Wife

22/09/2009

7.5 Điểm người dùng
385 Người dùng bình chọn
Spin City

Spin City

17/09/1996

7.1 Điểm người dùng
221 Người dùng bình chọn
Sliders

Sliders

22/03/1995

7.6 Điểm người dùng
335 Người dùng bình chọn
Movie

© Copyright 2021 - 2022 - Phim Mới.

Do nhóm codefix thiết kế và xây dựng, dữ liệu do TMDb cung cấp.

18.208.126.232