Kỵ Sĩ Mặt Trăng

Kỵ Sĩ Mặt Trăng (2022)

Embrace the chaos.

30/03/2022 · 0h 47m

Tổng quan

When Steven Grant, a mild-mannered gift-shop employee, becomes plagued with blackouts and memories of another life, he discovers he has dissociative identity disorder and shares a body with mercenary Marc Spector. As Steven/Marc’s enemies converge upon them, they must navigate their complex identities while thrust into a deadly mystery among the powerful gods of Egypt.

Jeremy Slater

Tác giả

Video Kỵ Sĩ Mặt Trăng

Tên gốc Moon Knight

Trạng thái Đã kết thúc

Ngôn ngữ gốc English

Thể loại Tập phim ngắn

Mạng xã hội

Mạng

See more TV Shows from Disney+...

Các phần phim (1 phần - 6 tập)

Season 1

Season 1 2022 | 6 tập

Phần 1 của Kỵ Sĩ Mặt Trăng công chiếu vào ngày 30/03/2022

Cảnh trong phim Kỵ Sĩ Mặt Trăng

/j2nTRJMpk3xQuUKsSxm1hGJFQ4u.jpg
/4rcemCntDf5JeknUPNvShZVYlP4.jpg
/7qXPAI5JYBLUZCxsXhns7OPERby.jpg
/8KZkp3PwfnmUNA7pgkyGjz4xWVC.jpg
/q5e8sql80pxsUvMiZGJi0Xd2KFu.jpg
/1z90dL3BY2nDa1mCLNtkjpsP0yV.jpg
/nOCXk07bytuLq0r12dqA8VIKRl2.jpg
/mkCcE8LJYRsJYEkzLV2FLu4OdzZ.jpg
/3lE4tj7Z4GXluiGlk2XN435vRKA.jpg

Dàn diễn viên Kỵ Sĩ Mặt Trăng

Oscar Isaac

Oscar Isaac

Marc Spector / Steven Grant / Moon Knight / Mr. Knight

Ethan Hawke

Ethan Hawke

Arthur Harrow

May Calamawy

May Calamawy

Layla El-Faouly / Scarlet Scarab

Karim El Hakim

Karim El Hakim

Khonshu Performer

F. Murray Abraham

F. Murray Abraham

Khonshu (voice)

Nội dung đề xuất Kỵ Sĩ Mặt Trăng

Halo

Halo

24/03/2022

8.6 Điểm người dùng
737 Người dùng bình chọn
The Choice

The Choice

24/04/2020

7.2 Điểm người dùng
18 Người dùng bình chọn
Gia Đình Điệp Viên - SPY x FAMILY

Gia Đình Điệp Viên - SPY x FAMILY

09/04/2022

8.8 Điểm người dùng
93 Người dùng bình chọn
Tokyo Vice

Tokyo Vice

07/04/2022

8.2 Điểm người dùng
39 Người dùng bình chọn
Parallels

Parallels

23/03/2022

8.1 Điểm người dùng
39 Người dùng bình chọn
Bunt!

Bunt!

31/01/2022

5.3 Điểm người dùng
7 Người dùng bình chọn
Aziza's Choir

Aziza's Choir

02/04/2022

3.3 Điểm người dùng
7 Người dùng bình chọn
The Journey

The Journey

02/04/2022

5.9 Điểm người dùng
7 Người dùng bình chọn
Trivia Quest

Trivia Quest

01/04/2022

5.7 Điểm người dùng
12 Người dùng bình chọn
Al-Kabir Awy

Al-Kabir Awy

11/08/2010

7.1 Điểm người dùng
17 Người dùng bình chọn
Ramez Movie Star

Ramez Movie Star

02/04/2022

5.9 Điểm người dùng
7 Người dùng bình chọn
Reacher - Phát Súng Cuối Cùng

Reacher - Phát Súng Cuối Cùng

03/02/2022

8.3 Điểm người dùng
329 Người dùng bình chọn
Love Twist

Love Twist

13/12/2021

4.8 Điểm người dùng
5 Người dùng bình chọn
Pantanal

Pantanal

28/03/2022

4.7 Điểm người dùng
15 Người dùng bình chọn
Movie

Nội dung tương tự Kỵ Sĩ Mặt Trăng

Lois & Clark: The New Adventures of Superman

Lois & Clark: The New Adventures of Superman

12/09/1993

7.1 Điểm người dùng
300 Người dùng bình chọn
X-Men

X-Men

31/10/1992

8.2 Điểm người dùng
888 Người dùng bình chọn
The Smurfs

The Smurfs

12/09/1981

7.0 Điểm người dùng
349 Người dùng bình chọn
궁

11/01/2006

7.9 Điểm người dùng
88 Người dùng bình chọn
Mũi Tên Xanh

Mũi Tên Xanh

10/10/2012

6.7 Điểm người dùng
5030 Người dùng bình chọn
Krypto the Superdog

Krypto the Superdog

25/03/2005

6.7 Điểm người dùng
31 Người dùng bình chọn
Spider-Man

Spider-Man

09/09/1967

7.8 Điểm người dùng
149 Người dùng bình chọn
Static Shock

Static Shock

23/09/2000

8.1 Điểm người dùng
160 Người dùng bình chọn
The Batman

The Batman

11/09/2004

7.8 Điểm người dùng
323 Người dùng bình chọn
Batman: The Animated Series

Batman: The Animated Series

05/09/1992

8.5 Điểm người dùng
1162 Người dùng bình chọn
Loonatics Unleashed

Loonatics Unleashed

17/09/2005

8.2 Điểm người dùng
123 Người dùng bình chọn
Justice League

Justice League

17/11/2001

8.1 Điểm người dùng
301 Người dùng bình chọn
Spider-Man: The New Animated Series

Spider-Man: The New Animated Series

11/07/2003

7.2 Điểm người dùng
299 Người dùng bình chọn
Spider-Man and His Amazing Friends

Spider-Man and His Amazing Friends

12/09/1981

7.5 Điểm người dùng
183 Người dùng bình chọn
Movie

© Copyright 2021 - 2022 - Phim Mới.

Do nhóm codefix thiết kế và xây dựng, dữ liệu do TMDb cung cấp.

3.235.24.113