The Orville

Video The Orville

Tên gốc The Orville

Trạng thái Loạt phim trở lại

Ngôn ngữ gốc English

Thể loại Kịch bản

Mạng xã hội

Mạng

See more TV Shows from FOX...
See more TV Shows from Hulu...

Các phần phim (3 phần - 36 tập)

Season 3

Season 3 2022 | 10 tập

Phần 3 của The Orville công chiếu vào ngày 02/06/2022

Season 2

Season 2 2018 | 14 tập

Phần 2 của The Orville công chiếu vào ngày 30/12/2018

Season 1

Season 1 2017 | 12 tập

Phần 1 của The Orville công chiếu vào ngày 10/09/2017

Cảnh trong phim The Orville

/h1SbSOMM37xEHyC6w7dzlfKdPtv.jpg
/5TrcuuqWuTv8IC6zqBvuw7jKd87.jpg
/ksmyYkEJE1161JIWp19Od4L4kex.jpg
/uSsriXEYS62kGRKWOuOhSVOrQYd.jpg

Dàn diễn viên The Orville

Seth MacFarlane

Seth MacFarlane

Ed Mercer

Adrianne Palicki

Adrianne Palicki

Kelly Grayson

Penny Johnson

Penny Johnson

Claire Finn

Scott Grimes

Scott Grimes

Gordon Malloy

Peter Macon
Jessica Szohr

Jessica Szohr

Talla Keyali

J. Lee

J. Lee

John LaMarr

Anne Winters

Anne Winters

Charly Burke

Nội dung đề xuất The Orville

Star Trek: Hành Trình Khám Phá

Star Trek: Hành Trình Khám Phá

24/09/2017

7.2 Điểm người dùng
1349 Người dùng bình chọn
Tom Swift

Tom Swift

31/05/2022

4.4 Điểm người dùng
16 Người dùng bình chọn
The Quest

The Quest

11/05/2022

6.6 Điểm người dùng
28 Người dùng bình chọn
The Outlaws

The Outlaws

25/10/2021

8.5 Điểm người dùng
26 Người dùng bình chọn
Star Trek: The Next Generation

Star Trek: The Next Generation

28/09/1987

8.3 Điểm người dùng
1054 Người dùng bình chọn
Travelers

Travelers

17/10/2016

7.6 Điểm người dùng
506 Người dùng bình chọn
Star Trek: Enterprise

Star Trek: Enterprise

26/09/2001

7.6 Điểm người dùng
542 Người dùng bình chọn
The Gifted

The Gifted

02/10/2017

7.7 Điểm người dùng
1240 Người dùng bình chọn
Killjoys

Killjoys

19/06/2015

6.8 Điểm người dùng
389 Người dùng bình chọn
Marvel's Inhumans

Marvel's Inhumans

29/09/2017

6.3 Điểm người dùng
500 Người dùng bình chọn
Timeless

Timeless

03/10/2016

7.3 Điểm người dùng
558 Người dùng bình chọn
Star Trek: Picard

Star Trek: Picard

23/01/2020

7.3 Điểm người dùng
1278 Người dùng bình chọn
Star Trek: Voyager

Star Trek: Voyager

16/01/1995

7.9 Điểm người dùng
652 Người dùng bình chọn
American Gods

American Gods

30/04/2017

7.1 Điểm người dùng
1266 Người dùng bình chọn
Movie

Nội dung tương tự The Orville

スペースコブラ

スペースコブラ

07/10/1982

8.2 Điểm người dùng
154 Người dùng bình chọn
Lost in Space

Lost in Space

15/09/1965

7.1 Điểm người dùng
71 Người dùng bình chọn
Futurama

Futurama

28/03/1999

8.4 Điểm người dùng
2322 Người dùng bình chọn
Duck Dodgers

Duck Dodgers

23/08/2003

7.2 Điểm người dùng
62 Người dùng bình chọn
Batman Beyond

Batman Beyond

10/01/1999

8.2 Điểm người dùng
409 Người dùng bình chọn
Star Trek: Enterprise

Star Trek: Enterprise

26/09/2001

7.6 Điểm người dùng
542 Người dùng bình chọn
Space: 1999

Space: 1999

04/09/1975

7.1 Điểm người dùng
83 Người dùng bình chọn
Stargate Universe

Stargate Universe

02/10/2009

7.4 Điểm người dùng
523 Người dùng bình chọn
Frank Herbert's Dune

Frank Herbert's Dune

03/12/2000

6.9 Điểm người dùng
233 Người dùng bình chọn
Sanctuary

Sanctuary

03/10/2008

7.3 Điểm người dùng
182 Người dùng bình chọn
Firefly

Firefly

20/09/2002

8.3 Điểm người dùng
1580 Người dùng bình chọn
The Jetsons

The Jetsons

23/09/1962

7.3 Điểm người dùng
324 Người dùng bình chọn
seaQuest DSV

seaQuest DSV

12/09/1993

7.1 Điểm người dùng
99 Người dùng bình chọn
Stargate Atlantis

Stargate Atlantis

15/07/2004

8.0 Điểm người dùng
775 Người dùng bình chọn
Movie

© Copyright 2021 - 2022 - Phim Mới.

Do nhóm codefix thiết kế và xây dựng, dữ liệu do TMDb cung cấp.

18.208.126.232