“based on true story” Movies

My Friend Dahmer

My Friend Dahmer

Nov 03, 2017

6,5
Notre-Dame brûle

Notre-Dame brûle

Mar 16, 2022

6,7
Elvis

Elvis

Jun 22, 2022

7,8
Thảm Họa Chernobyl

Thảm Họa Chernobyl

Apr 15, 2021

6,2
Titanic

Titanic

Nov 18, 1997

7,9
Ám Ảnh Kinh Hoàng

Ám Ảnh Kinh Hoàng

Jul 18, 2013

7,5
Hoa Mộc Lan

Hoa Mộc Lan

Jun 18, 1998

7,9
Father Stu

Father Stu

Apr 13, 2022

7,5
13 sinh mạng

13 sinh mạng

Jul 18, 2022

8
Amina

Amina

Nov 04, 2021

6,5
Mái Ấm Gia Đình

Mái Ấm Gia Đình

Nov 20, 2009

7,7
I'm Not Ashamed

I'm Not Ashamed

Oct 21, 2016

7,5