Psychopath

Người Dơi: Vạch Trần Sự Thật

Người Dơi: Vạch Trần Sự Thật

01/03/2022

7.8 Điểm người dùng
5414 Người dùng bình chọn
Ecos de un crimen

Ecos de un crimen

27/01/2022

6.6 Điểm người dùng
25 Người dùng bình chọn
Scary Movie

Scary Movie

07/07/2000

6.3 Điểm người dùng
5571 Người dùng bình chọn
Birds of Prey: Cuộc Lột Xác Huy Hoàng Của Harley Quinn

Birds of Prey: Cuộc Lột Xác Huy Hoàng Của Harley Quinn

05/02/2020

7.0 Điểm người dùng
8825 Người dùng bình chọn
The Texas Chainsaw Massacre (2003)

The Texas Chainsaw Massacre (2003)

21/05/2003

6.2 Điểm người dùng
2100 Người dùng bình chọn
Dặm Xanh

Dặm Xanh

10/12/1999

8.5 Điểm người dùng
14089 Người dùng bình chọn
Freddy vs. Jason

Freddy vs. Jason

15/08/2003

6.0 Điểm người dùng
2008 Người dùng bình chọn
Ngày Thanh Trừng 2: Hỗn Loạn

Ngày Thanh Trừng 2: Hỗn Loạn

17/07/2014

6.7 Điểm người dùng
5596 Người dùng bình chọn
Truy Tìm Kẻ Sát Nhân

Truy Tìm Kẻ Sát Nhân

20/05/2011

6.1 Điểm người dùng
1324 Người dùng bình chọn
The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning (2006)

The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning (2006)

05/10/2006

6.1 Điểm người dùng
1407 Người dùng bình chọn
Women

Women

08/04/2021

5.7 Điểm người dùng
19 Người dùng bình chọn
Lưỡi Cưa 4

Lưỡi Cưa 4

25/10/2007

6.2 Điểm người dùng
2960 Người dùng bình chọn
Greta

Greta

06/09/2018

6.6 Điểm người dùng
1046 Người dùng bình chọn
Kẻ Săn Tin Đen

Kẻ Săn Tin Đen

23/10/2014

7.7 Điểm người dùng
9054 Người dùng bình chọn
Friday the 13th: The Final Chapter

Friday the 13th: The Final Chapter

13/04/1984

6.1 Điểm người dùng
976 Người dùng bình chọn
Kẻ Sát Nhân Cuồng Tín

Kẻ Sát Nhân Cuồng Tín

13/04/2000

7.4 Điểm người dùng
8083 Người dùng bình chọn
Friday the 13th

Friday the 13th

09/05/1980

6.4 Điểm người dùng
2223 Người dùng bình chọn
Ác Mộng Phố Elm

Ác Mộng Phố Elm

09/11/1984

7.3 Điểm người dùng
4024 Người dùng bình chọn
Cuộc Gọi

Cuộc Gọi

27/11/2020

7.6 Điểm người dùng
517 Người dùng bình chọn
A Nightmare on Elm Street Part 2: Freddy's Revenge

A Nightmare on Elm Street Part 2: Freddy's Revenge

01/11/1985

5.8 Điểm người dùng
1407 Người dùng bình chọn

© Copyright 2021 - 2022 - Phim Mới.

Do nhóm codefix thiết kế và xây dựng, dữ liệu do TMDb cung cấp.

3.238.125.76