Serial Killer

Người Dơi: Vạch Trần Sự Thật

Người Dơi: Vạch Trần Sự Thật

01/03/2022

7.8 Điểm người dùng
5414 Người dùng bình chọn
Tử Thần Vùng Texas

Tử Thần Vùng Texas

18/02/2022

5.2 Điểm người dùng
823 Người dùng bình chọn
Tiếng Thét 5

Tiếng Thét 5

12/01/2022

6.8 Điểm người dùng
1445 Người dùng bình chọn
Sát Nhân Halloween

Sát Nhân Halloween

14/10/2021

6.7 Điểm người dùng
1797 Người dùng bình chọn
Hiện Thân Tà Ác

Hiện Thân Tà Ác

01/09/2021

6.9 Điểm người dùng
1524 Người dùng bình chọn
Ma Búp Bê

Ma Búp Bê

23/10/2017

5.8 Điểm người dùng
910 Người dùng bình chọn
Bride of Chucky

Bride of Chucky

16/10/1998

6.0 Điểm người dùng
1439 Người dùng bình chọn
Búp Bê Sát Nhân

Búp Bê Sát Nhân

08/11/1988

6.6 Điểm người dùng
2245 Người dùng bình chọn
Có Ai Đó Trong Ngôi Nhà

Có Ai Đó Trong Ngôi Nhà

24/09/2021

5.6 Điểm người dùng
434 Người dùng bình chọn
미드나이트

미드나이트

30/06/2021

7.1 Điểm người dùng
63 Người dùng bình chọn
Freddy vs. Jason

Freddy vs. Jason

15/08/2003

6.0 Điểm người dùng
2008 Người dùng bình chọn
Vụ Mất Tích

Vụ Mất Tích

11/09/2019

7.0 Điểm người dùng
986 Người dùng bình chọn
Seed of Chucky

Seed of Chucky

11/11/2004

5.4 Điểm người dùng
1207 Người dùng bình chọn
Lưỡi Cưa 2

Lưỡi Cưa 2

28/10/2005

6.6 Điểm người dùng
4241 Người dùng bình chọn
Truy Tìm Kẻ Sát Nhân

Truy Tìm Kẻ Sát Nhân

20/05/2011

6.1 Điểm người dùng
1324 Người dùng bình chọn
Sống Sót – X

Sống Sót – X

17/03/2022

6.7 Điểm người dùng
498 Người dùng bình chọn
The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning (2006)

The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning (2006)

05/10/2006

6.1 Điểm người dùng
1407 Người dùng bình chọn
Ngọn Đồi Có Mắt

Ngọn Đồi Có Mắt

10/03/2006

6.4 Điểm người dùng
2367 Người dùng bình chọn
Lưỡi Cưa 5

Lưỡi Cưa 5

23/10/2008

6.2 Điểm người dùng
2740 Người dùng bình chọn
Sát Nhân Halloween

Sát Nhân Halloween

18/10/2018

6.5 Điểm người dùng
3875 Người dùng bình chọn

© Copyright 2021 - 2022 - Phim Mới.

Do nhóm codefix thiết kế và xây dựng, dữ liệu do TMDb cung cấp.

3.238.125.76